Робота з педагогами та дітьми

ТРЕНІНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ «КОНФЛІКТИ - ЦЕ НОРМА ЖИТТЯ». 


Конфлікт є невід'ємною приналежністю людського суспільства протягом всієї історії його існування. При цьому конфлікт не може розглядатися як відхилення від нормальної поведінки людей, тому що являє собою вид спілкування, в основі якого лежать суперечності сторін.Можна сказати, що для дошкільного навчального закладу, як і для будь-якого соціального інституту, характерні різноманітні конфлікти. Сфера педагогічної діяльності являє собою сукупність всіх видів цілеспрямованого формування особистості, а її суть – передача та засвоєння соціального досвіду підростаючого поколінню. Тому створення належного морально-психологічного клімату в педагогічному колективі є однією з умов забезпечення сприятливого перебігу процесу навчання і виховання. Для попередження та вирішення конфліктних ситуацій в педагогічному колективі, основною ідеєю якого є створення атмосфери миру і не насильства практичним психологом ДНЗ Моісеєнко Лідією Олексіївною 22 листопада проведено Заняття №1 «Як ми бачимо себе?».

 

Ділова гра "Психлогічний портрет сучасного вихователя". Сучасний вихователь - це фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти, володіє педагогічними технологіями, що відповідають новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину.

 

15.03.2017 Тренінг "Профілактика емоційного виснаження"