2018-2019 нвчальний рік

Травень

«Підсумки навчально-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Рівень засвоєння дітьми знань умінь, навичок у світлі Базового компонента дошкільної освіти (Довідка тематичної  перевірки «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі»).

3. Наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа».

4. Фізична готовність дітей до шкільного навчання.

5. Соціально – психологічна, емоційно-вольова готовність дітей  шестирічного віку до навчання  у  школі.

 6. Творчі звіти педагогів та спеціалістів про здобутки та недоліки в роботі.

7. Організація літнього оздоровлення дітей. Обговорення та затвердження плану роботи закладу на літній період.

8. Проект рішення педради.

Лютий

«Формування мовленнєвої компетенції дошкільників

засобами інноваційних педагогічних технологій»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми засобами інноваційних педагогічних технологій.

3. Організація  розвивальної роботи відповідно до рівнів комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини.

4. Вимоги до професійного мовлення педагогів.

5. Довідка тематичної перевірки «Створення умов для успішного формування мовленнєвої компетенції дошкільника».

6.  Презентація дидактичних ігор,посібників, наочних матеріалів для формування мовленнєвих компетенцій.

7. Проект рішення педради.

Грудень

«Формування навичок трудового виховання

як засобу ранньої соціалізації дітей дошкільного віку»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Форми організації трудової діяльності протягом дня.

3. Створення умов для організації трудової діяльності дітей дошкільного віку.

4. Використання різних прийомів заохочення дітей до праці (із досвіду роботи вихователя).

5. Презентація альбомів "Праця - найкращий вихователь".

6. Довідка за результати тематичної перевірки «Організація трудової діяльності дошкільників».

7. Підсумок конкурсу «Кращий природознавчий осередок».

8. Проект рішення педради.

Серпень

«Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік»

1. Аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік.

2.Обговорення листа Міністерства Освіти і Науки України від 13.06.2018 №1/9-386 "Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році"

3. Схвалення річного плану роботи ЗДО на новий навчальний рік. Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 н. р.

4. Обговорення переліку чинних освітніх програм для використання у 2018-2019 навчальному році у закладі дошкільної освіти.

5. Затвердження освітньої  програми   за якою буде працювати заклад.

6. Затвердження форми перспективного та  календарного планування освітнього процесу, розкладу  занять на 2018-2019 н.р

7. Затвердження складу творчої групи.

8. Підсумки літнього оздоровчого періоду.

9. Ознайомлення  педагогів з методичними рекомендаціями серпневої конференції.

10. Огляд новинок методичної літератури.

11. Проект  рішення педагогічної ради.

2017-2018 навчальний рік

Серпень

«Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік»

1. Аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік.

2.Обговорення інструктивно - методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».

3. Схвалення річного плану роботи ДНЗ на новий навчальний рік. Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 н. р.

4. Обговорення переліку чинних освітніх програм для використання у 2017-2018 навчальному році у дошкільному навчальному закладі.

5. Затвердження освітньої  програми   за якою буде працювати заклад.

6. Затвердження форми перспективного та  календарного планування освітнього процесу, розкладу  занять на 2017-2018 н.р

7. Затвердження складу творчої групи.

8. Підсумки літнього оздоровчого періоду.

9. Ознайомлення  педагогів з методичними рекомендаціями серпневої конференції.

10. Огляд новинок методичної літератури.

11. Проект  рішення педагогічної ради.

 

Грудень

«Організація ігрової діяльності дошкільників»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Організація ігрової діяльності протягом дня.

3. Створення умов для організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку (із досвіду роботи вихователя).

4. Організація народних рухливих ігор.

5. Використання ігротерапії у роботі з дітьми дошкільного віку.

6. Вікторина «Виховання дітей у грі».

7. Довідка за результати тематичної перевірки «Організація ігрової діяльності дошкільників».

8. Підсумок конкурсу «Кращий осередок ігрової діяльності».

9. Проект рішення педради.

 

Лютий

«Формування  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми засобами інноваційних технологій.

3. Організація  розвивальної роботи відповідно до рівнів комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини.

4. Вимоги до професійного мовлення педагогів.

5. Довідка тематичної перевірки «Стан соціально-комунікативної  компетентності дітей дошкільного віку».

6.  Презентація дидактичних ігор на засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.

7. Проект рішення педради.

 

Травень

«Підсумки навчально-виховної роботи за 2017-2018 н.р.»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Рівень засвоєння дітьми знань умінь, навичок у світлі Базового компонента дошкільної освіти (Довідка тематичної  перевірки «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі»).

3. Наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа».

4. Фізична готовність дітей до шкільного навчання.

5. Соціально – психологічна, емоційно-вольова готовність дітей  шестирічного віку до навчання  у  школі.

 6. Творчі звіти педагогів та спеціалістів про здобутки та недоліки в роботі.

7. Організація літнього оздоровлення дітей. Обговорення та затвердження плану роботи закладу на літній період.

8. Проект рішення педради.