Серпень

«Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік»

1. Аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік.

2.Обговорення інструктивно - методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».

3. Схвалення річного плану роботи ДНЗ на новий навчальний рік. Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 н. р.

4. Обговорення переліку чинних освітніх програм для використання у 2017-2018 навчальному році у дошкільному навчальному закладі.

5. Затвердження освітньої  програми   за якою буде працювати заклад.

6. Затвердження форми перспективного та  календарного планування освітнього процесу, розкладу  занять на 2017-2018 н.р

7. Затвердження складу творчої групи.

8. Підсумки літнього оздоровчого періоду.

9. Ознайомлення  педагогів з методичними рекомендаціями серпневої конференції.

10. Огляд новинок методичної літератури.

11. Проект  рішення педагогічної ради.

 

Грудень

«Організація ігрової діяльності дошкільників»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Організація ігрової діяльності протягом дня.

3. Створення умов для організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку (із досвіду роботи вихователя).

4. Організація народних рухливих ігор.

5. Використання ігротерапії у роботі з дітьми дошкільного віку.

6. Вікторина «Виховання дітей у грі».

7. Довідка за результати тематичної перевірки «Організація ігрової діяльності дошкільників».

8. Підсумок конкурсу «Кращий осередок ігрової діяльності».

9. Проект рішення педради.

 

Лютий

«Формування  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми засобами інноваційних технологій.

3. Організація  розвивальної роботи відповідно до рівнів комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини.

4. Вимоги до професійного мовлення педагогів.

5. Довідка тематичної перевірки «Стан соціально-комунікативної  компетентності дітей дошкільного віку».

6.  Презентація дидактичних ігор на засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.

7. Проект рішення педради.

 

Травень

«Підсумки навчально-виховної роботи за 2017-2018 н.р.»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Рівень засвоєння дітьми знань умінь, навичок у світлі Базового компонента дошкільної освіти (Довідка тематичної  перевірки «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі»).

3. Наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа».

4. Фізична готовність дітей до шкільного навчання.

5. Соціально – психологічна, емоційно-вольова готовність дітей  шестирічного віку до навчання  у  школі.

 6. Творчі звіти педагогів та спеціалістів про здобутки та недоліки в роботі.

7. Організація літнього оздоровлення дітей. Обговорення та затвердження плану роботи закладу на літній період.

8. Проект рішення педради.